Referater 2008

Referater 2009

Referater 2010

Referater 2011

Referater 2012

Referater 2013

Referater 2014

Referater 2015

Referater 2016

Referater 2017

Referater 2018

Referater 2019

Referater 2020

Referater 2021

Generalforsamling 2021
April 2021
Maj 2021

Hunde skal føres i snor på Strandgården 3’s arealer.
Dette er vedtaget på en generalforsamling.

Parkering udenfor afmærkede parkeringsbåse er ikke tilladt. Der henvises i stedet til AB/2’s parkeringspladser.
I gentagelsestilfælde kan det betyde eksklusion i henhold til vedtægternes
§ 23 stk. 4.