Afhentning af dagrenovation

Vores stålstativer til affald vil blive tømt onsdag 11-03-2020 sammen med den nye affaldsordning.