Ingen parkering på P-plads med stophaner

En af parkeringspladserne er markeret med et stort gult X for at vise, at der ikke må parkeres. Desværre har vi nok ikke fået forklaret, hvorfor denne plads ikke må benyttes. Det skyldes, at der på P-pladsen befinder sig 2 stophaner til vores vandforsyning, som skal kunne tilgås, hvis der skal foretages reparationer eller i øvrigt er problemer med vandforsyningen.

En sådan situation havde vi i sidste uge. Og uheldigvis holdt der en bil på pladsen. Og endnu mere uheldigt var ejeren af bilen på ferie sydpå. Efter en del detektivarbejde lykkedes det bestyrelsen at kontakte andelshaveren, der fik sin familie til at komme og flytte bilen. Heldigvis var problemet ikke mere akut, end at Solrød Vandværk kunne udskyde reparationen til næste dag, inden de lukkede for vandet og udførte reparationen.

Hvis du undrer dig over, at der undtagelsesvis alligevel holder en bil på pladsen, så er det nok formandens (gul VW) eller håndværkerkontaktens, som er de personer Solrød Vandværk kontakter, hvis der skal lukkes for vandet.