Referater

Generalforsamling 2021
April 2021
Maj 2021

Juni 2021

September 2021

Oktober 2021

November 2021

December 2021

 

Hunde skal føres i snor på Strandgården 3’s arealer.
Dette er vedtaget på en generalforsamling.

Parkering udenfor afmærkede parkeringsbåse er ikke tilladt. Der henvises i stedet til AB/2’s parkeringspladser.
I gentagelsestilfælde kan det betyde eksklusion i henhold til vedtægternes
§ 23 stk. 4.