Storskralds og affaldsordning marts 2020

Første gang vi får tømt restaffald, madaffald og plastaffald vil være d. 11 marts 2020.

Der vil blive uddelt brochurer, diverse poser og plastkasse til mad sidst i denne uge af kommunen.

Man kan også finde oplysningerne på Solrød kommunes hjemmeside.

Bestyrelsen